Ponúkam vám na prečítanie moju bakalársku prácu, v ktorej sa dozviete základné princípy pri práci s knižnicou OpenSceneGraph, ktorá je v súčasnej dobe štandardom (a ešte len „vychádzajúcou hviezdou“) pre priemyselné zobrazovanie akcelerovanej 3D grafiky.

Táto práca slúži ako odrazový mostík pre ľudí, ktorí by s knižnicou OpenSceneGraph chceli začat pracovať.

Prácu si môžte prečítať na tejto adrese (PDF).